NameTypeSizeModified
Анета Караиванова - Стохастични числени методи и симулации.pdfFile: PDF3.08 MiBWed, 27 Sep 2023 02:16:51 GMT
Борис Коцев, Пламен Сидеров - Комутативна алгебра.pdfFile: PDF3.55 MiBWed, 21 Feb 2024 20:20:07 GMT
Борислав Боянов - Лекции по числени методи.pdfFile: PDF7.30 MiBThu, 28 Sep 2023 00:40:53 GMT
Боян Димитров, Николай Янев - Вероятности и статистика.pdfFile: PDF11.13 MiBWed, 21 Feb 2024 20:20:12 GMT
Георги Генов, Стоил Миховски, Тодор Моллов - Алгебра с теория на числата.pdfFile: PDF13.83 MiBSun, 01 Oct 2023 23:29:32 GMT
Дойчин Дойчинов - Математически анализ.pdfFile: PDF16.52 MiBSun, 01 Oct 2023 18:17:03 GMT
Иван Гюзелев - Кратка елементарна геометрія.pdfFile: PDF5.24 MiBSat, 30 Sep 2023 11:53:02 GMT
Иван Мирчев - Графи.pdfFile: PDF11.03 MiBThu, 28 Sep 2023 18:57:18 GMT
Иван Проданов - Увод във функционалния анализ (том 1).pdfFile: PDF9.14 MiBThu, 28 Sep 2023 00:57:57 GMT
Кирил Дочев, Димитър Димитров, Владимир Чуканов - Ръководство за упражнения по висша алгебра.pdfFile: PDF6.61 MiBWed, 27 Sep 2023 02:17:24 GMT

Това са сканирани за лични цели книги. Накои са мои, накои са намерени в интернет и са преработени:
 • "Алгебра и теория на числата" и "Ръководство за упражнения по висша алгебра" са взети оттук.
 • "Графи" на Иван Мирчев - оттук)
 • "Математически анализ" на Дойчин Дойчинов - оттук.
 • "Кратка елементарна геометрія" на Иван Гюзелев - оттук.
Едни книги са се получили по-добре от други - в някои печатът не е качествен, някои по неволя са снимани с телефон. Авторското право за всяка от тях принадлежи на авторите и/или издателите. При молба от собственик на авторско право, съответният учебник ще бъде премахнат.
Процесът по създаване на PDF файлове е описан тук. Първоначално използвах само DjVu файлове, тъй като те са специално предназначени за сканирани книги. Става дума за разлика 10MiB DjVu файл спрямо ~900MiB PDF файл. Впоследствие открих, че за черно-бели документи, каквито са повечето книги, PDF файловете могат също да бъдат компактни благодарение на Group 4 или JBIG2 компресия. Поради значително по-слабата поддръжка на DjVu файловe, в момента разпространявам книгите само като PDF.
За всеки случай споменавам тук, че програмата dpsprep позволява да се конвертират съществуващи DjVu файлове към PDF със запазване на слоя с разпознат текст и на таблицата със съдържание, а инструментът OCRmyPDF поддържа допълнителна компресия на PDF файлове (без OCR) - в.ж. тук.
Библиографски записи в BibTeX формат:
@book{Караиванова2012,
 author = {Анета Караиванова},
 isbn = {978-954-9526-78-3},
 language = {bulgarian},
 publisher = {Деметра},
 title = {Стохастични числени методи и симулации},
 year = {2012}
}

@book{КоцевСидеров2016,
 author = {Борис Коцев and Пламен Сидеров},
 edition = {2},
 isbn = {978-954-8857-38-3},
 language = {bulgarian},
 publisher = {Веди},
 title = {Комутативна алгебра},
 year = {2016}
}

@book{Боянов2008,
 author = {Борислав Боянов},
 edition = {2},
 isbn = {9549012611},
 language = {bulgarian},
 publisher = {Дарба},
 title = {Лекции по числени методи},
 year = {2008}
}

@book{ДимитровЯнев2007,
 author = {Боян Димитров and Николай Янев},
 edition = {2},
 language = {bulgarian},
 publisher = {Софтех},
 title = {Вероятности и статистика},
 year = {2007}
}

@book{ГеновМиховскиМоллов1991,
 author = {Георги Генов and Стоил Миховски and Тодор Моллов},
 edition = {1},
 language = {bulgarian},
 publisher = {Наука и изкуство},
 title = {Алгебра с теория на числата},
 year = {1991}
}

@book{Дойчинов1983,
 author = {Дойчин Дойчинов},
 edition = {3},
 language = {bulgarian},
 publisher = {Наука и изкуство},
 title = {Математически анализ},
 year = {1983}
}

@book{Гюзелев1873,
 author = {Иван Гюзелев},
 language = {bulgarian},
 shortauthor = {Gyuzelev},
 title = {Кратка елементарна геометрія},
 url = {http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/548},
 year = {1873}
}

@book{Мирчев2001,
 author = {Иван Мирчев},
 isbn = {954-680-174-7},
 language = {bulgarian},
 publisher = {Университетско издателство "Неофит Рилски"},
 subtitle = {Оптимизационни алгоритми в мрежи},
 title = {Графи},
 year = {2001}
}

@book{Проданов1982,
 author = {Иван Проданов},
 language = {bulgarian},
 publisher = {Наука и изкуство},
 subtitle = {Построение на някои класически функционални пространства},
 title = {Увод във функционалния анализ},
 volume = {1},
 year = {1982}
}

@book{ДочевДимитровЧуканов1976,
 author = {Кирил Дочев and Димитър Димитров and Владимир Чуканов},
 edition = {2},
 language = {bulgarian},
 publisher = {Наука и изкуство},
 title = {Ръководство за упражнения по висша алгебра},
 year = {1976}
}
Notice: Unless noted or implied otherwise, all content on this page is licensed under CC0, i.e. it has no restrictions for modification and redistribution.