Index of /files/ФМИ

NameTypeSizeModified
..Directory--
ВМDirectory-Sat, 19 Jan 2019 18:49:18 GMT
ДИС-2Directory-Sat, 19 Jan 2019 18:53:48 GMT
МАDirectory-Sat, 19 Jan 2019 18:53:58 GMT
НЛОDirectory-Sat, 19 Jan 2019 18:57:18 GMT
МСDirectory-Sat, 19 Jan 2019 18:58:08 GMT
СНИDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:01:18 GMT
ТВDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:02:18 GMT
ТМИЛDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:04:08 GMT
УСDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:04:38 GMT
УФАDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:06:08 GMT

Това е куп учебни материали, свързани със следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Много от материалите тук са ми предоставени от мои колеги, за което съм им благодарен.

В записките ми от лекции има множество дребни грешки, допуснати от мен по невнимание. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин.