Index of /files/ФМИ

NameTypeSizeModified
..Directory--
ВМDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ДИС-2Directory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ДМDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
КАDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ЛОDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ЛПDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
МАDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
МСDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
НЛОDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ПММРПDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT

Това е куп учебни материали, свързани със следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Много от материалите тук са ми предоставени от мои колеги, за което съм им благодарен.
В записките ми от лекции има множество дребни грешки, допуснати от мен по невнимание. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин.