Index of /files/ФМИ

NameTypeSizeModified
..Directory--
ЧМDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ЧМЛАDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
СПDirectory-Thu, 21 Mar 2019 23:24:49 GMT
АГDirectory-Mon, 25 Mar 2019 16:42:20 GMT
ВАDirectory-Sun, 07 Apr 2019 19:31:36 GMT
ДУDirectory-Sun, 07 Apr 2019 19:56:25 GMT
НМРВРDirectory-Mon, 29 Apr 2019 18:04:53 GMT
ЛСТДDirectory-Mon, 13 May 2019 16:51:08 GMT
УКАDirectory-Mon, 13 May 2019 17:00:18 GMT

Това е куп учебни материали, свързани със следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Много от материалите тук са ми предоставени от мои колеги, за което съм им благодарен.
В записките ми от лекции има множество дребни грешки, допуснати от мен по невнимание. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин.