NameTypeSizeModified
АГDirectory-Tue, 07 Apr 2020 21:44:22 GMT
ВМDirectory-Tue, 03 Mar 2020 17:43:41 GMT
ИДБПDirectory-Wed, 08 Apr 2020 20:13:57 GMT
ЛПDirectory-Tue, 03 Mar 2020 19:55:11 GMT
ЛСТДDirectory-Tue, 03 Mar 2020 18:45:35 GMT
ММDirectory-Tue, 03 Mar 2020 20:05:01 GMT
НАDirectory-Wed, 08 Apr 2020 20:13:47 GMT
НЛОDirectory-Tue, 03 Mar 2020 18:54:02 GMT
ОТDirectory-Wed, 04 Mar 2020 00:32:02 GMT
ОТГDirectory-Tue, 03 Mar 2020 18:31:11 GMT

Това са мои лични записки от лекции и упражнения, решени задачи, курсови проекти и доклади от следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Материалите са разделени по папки според предмета, но въпреки количеството папки за много от задължителните курсове липсват материали.
От съображения за авторски права, не смея да споделям тук чужди материали, особено преподавателски такива. Всичко в тази папка е лицензирано под CC0 лиценз. Грубо казано, по този начин се отказвам от авторски права. Препратки към чужди материали са добавени там, където това е уместно, из съответните подпапки. За да компенсирам порядъчността си, в друг раздел на сайта съм споделил няколко сканирани от мен учебници и преписани от хартия ноти.
На сайта съм споделил и разписани от мен теми за държавен изпит в папката ДИ2018.
Бележка: В записките ми има дребни грешки, допуснати от мен по невнимание - намирам си поне една при всеки прочит. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин. Ако забележите грешка, не се колебайте да ми пишете за нея. Има мои контакти на главната страница на сайта.