NameTypeSizeModified
АГDirectory-Tue, 07 Apr 2020 21:44:22 GMT
ВМDirectory-Tue, 03 Mar 2020 17:43:41 GMT
ИДБПDirectory-Mon, 15 Jun 2020 00:39:22 GMT
ЛПDirectory-Tue, 03 Mar 2020 19:55:11 GMT
ЛСТДDirectory-Tue, 03 Mar 2020 18:45:35 GMT
ММDirectory-Tue, 03 Mar 2020 20:05:01 GMT
НАDirectory-Mon, 15 Jun 2020 00:40:02 GMT
НЛОDirectory-Tue, 03 Mar 2020 18:54:02 GMT
НФАDirectory-Mon, 15 Jun 2020 00:39:22 GMT
ОТDirectory-Wed, 04 Mar 2020 00:32:02 GMT

Това са мои лични записки от лекции и упражнения, решени задачи, курсови проекти и доклади от следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Материалите са разделени по папки според предмета, но въпреки количеството папки за много от задължителните курсове липсват материали.
На този сайт ще намерите и разписани теми за държавен изпит.
От съображения за авторски права, не смея да споделям тук чужди материали, особено преподавателски такива. Всичко в тази папка е лицензирано под CC0 лиценз. Грубо казано, по този начин се отказвам от авторски права. Препратки към чужди материали са добавени там, където това е уместно, из съответните подпапки. За да компенсирам порядъчността си, в друг раздел на сайта съм споделил няколко сканирани от мен учебници и преписани от хартия ноти.
Бележка: В записките ми има дребни грешки, допуснати от мен по невнимание - намирам си поне една при всеки прочит. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин. Ако забележите грешка, не се колебайте да ми пишете за нея. Има мои контакти на главната страница на сайта.
Notice: Unless specifically noted otherwise, all content on this page is licensed under CC0, i.e. it is free for modification and redistribution.