NameTypeSizeModified
АГDirectory-Tue, 13 Oct 2020 22:36:04 GMT
ВМDirectory-Fri, 21 Aug 2020 02:02:50 GMT
ВММФDirectory-Mon, 18 Jan 2021 13:50:40 GMT
ИДБПDirectory-Tue, 01 Dec 2020 00:34:02 GMT
ЛПDirectory-Fri, 21 Aug 2020 02:02:50 GMT
ММDirectory-Fri, 21 Aug 2020 02:02:51 GMT
МСМDirectory-Sat, 06 Feb 2021 22:42:24 GMT
НАDirectory-Fri, 27 Nov 2020 22:20:56 GMT
НЛОDirectory-Fri, 21 Aug 2020 02:02:50 GMT
НФАDirectory-Tue, 01 Dec 2020 00:33:22 GMT

Това са мои лични записки от лекции и упражнения, решени задачи, курсови проекти и доклади от следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Материалите са разделени по папки според предмета, но въпреки количеството папки за много от задължителните курсове липсват материали.
На този сайт ще намерите и разписани теми за държавен изпит.
От съображения за авторски права, не смея да споделям тук чужди материали, особено преподавателски такива. Всичко в тази папка е лицензирано под CC0 лиценз. Грубо казано, по този начин се отказвам от авторски права. Препратки към чужди материали са добавени там, където това е уместно, из съответните подпапки. За да компенсирам порядъчността си, в друг раздел на сайта съм споделил няколко сканирани от мен учебници и преписани от хартия ноти.
Забележка: В записките ми има дребни грешки, допуснати от мен по невнимание - намирам си поне една при всеки прочит. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин. Ако забележите грешка, не се колебайте да ми пишете за нея. Има мои контакти на главната страница на сайта.
Notice: Unless specifically noted otherwise, all content on this page is licensed under CC0, i.e. it is free for modification and redistribution.