Index of /files/ФМИ

NameTypeSizeModified
..Directory--
ТВDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ТМИЛDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
УКАDirectory-Fri, 07 Jun 2019 19:02:03 GMT
УСDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
УФАDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ФАDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ФМШВПDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ЧМDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ЧМЛАDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT

Това е куп учебни материали, свързани със следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Много от материалите тук са ми предоставени от мои колеги, за което съм им благодарен.
В записките ми от лекции има множество дребни грешки, допуснати от мен по невнимание. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин.