Index of /files/ФМИ

NameTypeSizeModified
..Directory--
УСDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:04:38 GMT
УФАDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:06:08 GMT
ФАDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:07:28 GMT
ФМШВПDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:08:18 GMT
ЧМDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:08:38 GMT
ЧМЛАDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:10:38 GMT

Това е куп учебни материали, свързани със следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Много от материалите тук са ми предоставени от мои колеги, за което съм им благодарен.

В записките ми от лекции има множество дребни грешки, допуснати от мен по невнимание. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин.