Index of /files/ФМИ

NameTypeSizeModified
..Directory--
ЧМЛАDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:29 GMT
ЧМDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:29 GMT
ФМШВПDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:30 GMT
ФАDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:29 GMT
УФАDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:28 GMT
УСDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:28 GMT
УКАDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:32 GMT
ТМИЛDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:30 GMT
ТЕЗDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:36 GMT
ТВDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:28 GMT

Това е куп учебни материали, свързани със следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Много от материалите тук са ми предоставени от мои колеги, за което съм им благодарен.
В записките ми от лекции има множество дребни грешки, допуснати от мен по невнимание. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин.