NameTypeSizeModified
Всички теми.zipFile: ZIP7.55 MiBTue, 08 Jun 2021 21:40:51 GMT
Тема 01 (АГ) - Уравнения на прави, равнини и криви.pdfFile: PDF0.79 MiBTue, 08 Jun 2021 21:40:51 GMT
Тема 02 (ЛА) - Крайномерни симетрични оператори.pdfFile: PDF0.65 MiBTue, 08 Jun 2021 21:40:52 GMT
Тема 03 (ВА) - Полиноми.pdfFile: PDF0.69 MiBTue, 08 Jun 2021 21:40:52 GMT
Тема 04 (ДИС-1) - Граница, непрекъснатост, производна и примитивна функция.pdfFile: PDF0.68 MiBTue, 08 Jun 2021 21:40:53 GMT
Тема 05 (ДИС-1) - Теореми за средните стойности.pdfFile: PDF0.64 MiBTue, 08 Jun 2021 21:40:53 GMT
Тема 15 (ТВ) - Дискретни случайни величини.pdfFile: PDF0.72 MiBTue, 08 Jun 2021 21:40:53 GMT
Тема 16 (ТВ) - Непрекъснати случайни величини.pdfFile: PDF0.74 MiBTue, 08 Jun 2021 21:40:54 GMT
Тема 17 (СП) - Марковски вериги.pdfFile: PDF0.68 MiBTue, 08 Jun 2021 21:40:54 GMT
Тема 18 (СП) - Поасонов процес.pdfFile: PDF0.66 MiBTue, 08 Jun 2021 21:40:55 GMT

Това са учебни материали за летен държавен изпит 2019 (който всъщност е поправка за ДИ 2018) за спец. статистика във ФМИ на СУ.
LaTeX кода за тези записки може да намерите на https://github.com/v--/se2018.
Notice: Unless specifically noted otherwise, all content on this page is licensed under CC0, i.e. it is free for modification and redistribution.