NameTypeSizeModified
Всички теми.zipFile: ZIP1.06 MiBTue, 23 Feb 2021 19:07:48 GMT
Тема 01 (АГ) - Уравнения на прави, равнини и криви.pdfFile: PDF159.93 KiBTue, 23 Feb 2021 19:07:48 GMT
Тема 02 (ЛА) - Крайномерни симетрични оператори.pdfFile: PDF66.83 KiBTue, 23 Feb 2021 19:07:48 GMT
Тема 03 (ВА) - Полиноми.pdfFile: PDF105.03 KiBTue, 23 Feb 2021 19:07:49 GMT
Тема 04 (ДИС-1) - Граница, непрекъснатост, производна и примитивна функция.pdfFile: PDF100.63 KiBTue, 23 Feb 2021 19:07:49 GMT
Тема 05 (ДИС-1) - Теореми за средните стойности.pdfFile: PDF62.79 KiBTue, 23 Feb 2021 19:07:49 GMT
Тема 15 (ТВ) - Дискретни случайни величини.pdfFile: PDF133.95 KiBTue, 23 Feb 2021 19:07:50 GMT
Тема 16 (ТВ) - Непрекъснати случайни величини.pdfFile: PDF156.69 KiBTue, 23 Feb 2021 19:07:50 GMT
Тема 17 (СП) - Марковски вериги.pdfFile: PDF93.01 KiBTue, 23 Feb 2021 19:07:50 GMT
Тема 18 (СП) - Поасонов процес.pdfFile: PDF82.12 KiBTue, 23 Feb 2021 19:07:51 GMT

Това са учебни материали за летен държавен изпит 2019 (който всъщност е поправка за ДИ 2018) за спец. статистика във ФМИ на СУ.
LaTeX кода за тези записки може да намерите на https://github.com/v--/se2018.
Notice: Unless specifically noted otherwise, all content on this page is licensed under CC0, i.e. it is free for modification and redistribution.