NameTypeSizeModified
Всички теми.zipFile: ZIP1.05 MiBSat, 08 May 2021 00:47:44 GMT
Тема 01 (АГ) - Уравнения на прави, равнини и криви.pdfFile: PDF157.72 KiBSat, 08 May 2021 00:47:45 GMT
Тема 02 (ЛА) - Крайномерни симетрични оператори.pdfFile: PDF64.23 KiBSat, 08 May 2021 00:47:45 GMT
Тема 03 (ВА) - Полиноми.pdfFile: PDF97.41 KiBSat, 08 May 2021 00:47:45 GMT
Тема 04 (ДИС-1) - Граница, непрекъснатост, производна и примитивна функция.pdfFile: PDF101.02 KiBSat, 08 May 2021 00:47:46 GMT
Тема 05 (ДИС-1) - Теореми за средните стойности.pdfFile: PDF62.71 KiBSat, 08 May 2021 00:47:46 GMT
Тема 15 (ТВ) - Дискретни случайни величини.pdfFile: PDF136.45 KiBSat, 08 May 2021 00:47:47 GMT
Тема 16 (ТВ) - Непрекъснати случайни величини.pdfFile: PDF157.69 KiBSat, 08 May 2021 00:47:47 GMT
Тема 17 (СП) - Марковски вериги.pdfFile: PDF92.31 KiBSat, 08 May 2021 00:47:48 GMT
Тема 18 (СП) - Поасонов процес.pdfFile: PDF83.37 KiBSat, 08 May 2021 00:47:48 GMT

Това са учебни материали за летен държавен изпит 2019 (който всъщност е поправка за ДИ 2018) за спец. статистика във ФМИ на СУ.
LaTeX кода за тези записки може да намерите на https://github.com/v--/se2018.
Notice: Unless specifically noted otherwise, all content on this page is licensed under CC0, i.e. it is free for modification and redistribution.