NameTypeSizeModified
АГDirectory-Sat, 30 Sep 2023 11:46:48 GMT
ВМDirectory-Mon, 23 May 2022 13:48:24 GMT
ВММФDirectory-Sat, 30 Sep 2023 03:28:35 GMT
ИДБПDirectory-Mon, 23 May 2022 13:42:25 GMT
ЛПDirectory-Sat, 30 Sep 2023 03:28:35 GMT
ММDirectory-Mon, 23 May 2022 13:48:44 GMT
МСМDirectory-Wed, 27 Sep 2023 12:37:50 GMT
НАDirectory-Mon, 23 May 2022 13:47:58 GMT
НЛОDirectory-Sat, 30 Sep 2023 03:28:45 GMT
НФАDirectory-Mon, 23 May 2022 13:48:40 GMT

Това са мои лични записки от лекции и упражнения, решени задачи, курсови проекти и доклади от следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Материалите са разделени по папки според предмета, но въпреки количеството папки за много от задължителните курсове липсват материали.
На този сайт ще намерите и разписани теми за държавен изпит.
От съображения за авторски права, не смея да споделям тук чужди материали, особено преподавателски такива. Всичко в тази папка е лицензирано под CC0 лиценз. Грубо казано, по този начин се отказвам от авторски права. Препратки към чужди материали са добавени там, където това е уместно, из съответните подпапки. За да компенсирам порядъчността си, в друг раздел на сайта съм споделил няколко сканирани от мен учебници и преписани от хартия ноти.
Забележка: В записките ми има дребни грешки, допуснати от мен по невнимание - намирам си поне една при всеки прочит. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин. Ако забележите грешка, не се колебайте да ми пишете за нея. Има мои контакти на главната страница на сайта.
Notice: Unless noted or implied otherwise, all content on this page is licensed under CC0, i.e. it has no restrictions for modification and redistribution.