NameTypeSizeModified
ПММРПDirectory-Tue, 06 Feb 2024 21:31:44 GMT
ВМDirectory-Tue, 06 Feb 2024 21:32:00 GMT
СТDirectory-Tue, 06 Feb 2024 21:32:22 GMT
ИДБПDirectory-Tue, 06 Feb 2024 21:32:44 GMT
ТМИЛDirectory-Tue, 06 Feb 2024 21:32:46 GMT
ФАDirectory-Tue, 06 Feb 2024 21:32:55 GMT
ММDirectory-Tue, 06 Feb 2024 21:32:56 GMT
НФАDirectory-Tue, 06 Feb 2024 21:33:05 GMT
МСМDirectory-Tue, 06 Feb 2024 21:33:20 GMT
ТАDirectory-Tue, 06 Feb 2024 21:33:22 GMT

Това са мои лични записки от лекции и упражнения, решени задачи, курсови проекти и доклади от следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Материалите са разделени по папки според предмета, но въпреки количеството папки за много от задължителните курсове липсват материали.
На този сайт ще намерите и разписани теми за държавен изпит.
От съображения за авторски права, не смея да споделям тук чужди материали, особено преподавателски такива. Всичко в тази папка е лицензирано под CC0 лиценз. Грубо казано, по този начин се отказвам от авторски права. Препратки към чужди материали са добавени там, където това е уместно, из съответните подпапки. За да компенсирам порядъчността си, в друг раздел на сайта съм споделил няколко сканирани от мен учебници и преписани от хартия ноти.
Забележка: В записките ми има дребни грешки, допуснати от мен по невнимание - намирам си поне една при всеки прочит. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин. Ако забележите грешка, не се колебайте да ми пишете за нея. Има мои контакти на главната страница на сайта.
Notice: Unless noted or implied otherwise, all content on this page is licensed under CC0, i.e. it has no restrictions for modification and redistribution.