Index of /files/ФМИ

NameTypeSizeModified
..Directory--
АГDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:24 GMT
ВАDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:24 GMT
ВМDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:24 GMT
ДИС-2Directory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:24 GMT
ДМDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:24 GMT
ДУDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:25 GMT
КАDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:25 GMT
ЛОDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:25 GMT
ЛПDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:25 GMT
ЛСТДDirectory-Sun, 16 Feb 2020 19:44:30 GMT

Това е куп учебни материали, свързани със следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Много от материалите тук са ми предоставени от мои колеги, за което съм им благодарен.
В записките ми от лекции има множество дребни грешки, допуснати от мен по невнимание. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин.