Index of /files/ФМИ

NameTypeSizeModified
..Directory--
АГDirectory-Sun, 09 Dec 2018 18:07:50 GMT
ВАDirectory-Thu, 12 Jul 2018 09:53:47 GMT
ВМDirectory-Thu, 24 May 2018 10:06:11 GMT
ДИС-2Directory-Fri, 07 Sep 2018 08:01:57 GMT
ДМDirectory-Mon, 09 Jul 2018 16:56:28 GMT
ДУDirectory-Thu, 24 May 2018 10:06:12 GMT
КАDirectory-Thu, 24 May 2018 10:06:12 GMT
ЛОDirectory-Thu, 24 May 2018 10:06:13 GMT
ЛПDirectory-Fri, 07 Dec 2018 23:30:43 GMT
МАDirectory-Fri, 07 Sep 2018 08:01:36 GMT

Някои учебни материали за специалност Статистика (бакалавър) във Факултет по Математика и Информатика на Софийски Университет

АГ - Аналитична геометрия (1 семестър бакалавър / 2013-2014)
- Богдан Александров (лектор)
- Юлиан Цанков (асистент)

ВА - Висша алгебра (2 семестър бакалавър / 2014)
- Веселин Дренски (лектор)
- Никола Владов (асистент)

ДИС-2 - Диференциално и интегрално смятане 2 (2 семестър бакалавър / 2014)
- Милен Иванов (лектор)
- Атанас Бъчваров (асистент)

УС - Увод в статистиката (2 семестър бакалавър / 2014)
- Марусия Божкова (лектор)
- Деница Григорова (асистент)

ДМ - Дискретна математика (3 семестър бакалавър / 2014-2015)
- Христо Ганчев (лектор)
- Петър Митанкин (асистент)

ДУ - Диференциални уравнения (3 семестър бакалавър / 2014-2015)
- Огнян Христов (лектор)
- Данаил Стоянов (асистент)

МА - Математически анализ (3 семестър бакалавър / 2014-2015)
- Георги Александров (лектор)
- Васил Гочев (асистент)

СНИ - Софтуер за научни изчисления (3 семестър бакалавър / 2014-2015)
- Веселин Гушев (лектор 'Mathematica')
- Мая Желязкова (лектор 'SPSS')

ТВ - Теория на вероятностите (3 семестър бакалавър / 2014-2015)
- Леда Минкова (лектор)
- Николай Николов (асистент)

КА - Комплексен анализ (4 семестър бакалавър / 2015)
- Ваня Хаджийски (лектор)
- Любомир Андреев (асистент)

МС - Математическа статистика (4 семестър бакалавър / 2015)
- Дончо Дончев (лектор)
- Елза Иванова-Димова (асистент)

СП - Случайни процеси (4 семестър бакалавър / 2015)
- Марусия Божкова (лектор)
- Маргарита Николова (асистент)

ЧМ - Числени методи (4 семестър бакалавър / 2015)
- Гено Николов (лектор)
- Ана Авджиева (асистент)

МУИ - Математически увод в икономиката (4 семестър бакалавър / 2015)
- Йордан Митев (лектор)

ПММРП - Приложения на математиката за моделиране на реални процеси (избираема дисциплина / 2015)
- Стефка Димова (лектор)
- Тихомир Иванов (асистент)

Фрактали (избираема дисциплина / 2015)
- Милко Такев (лектор)

ВМ - Вероятностни модели (избираема дисциплина / 2015-2016)
- Леда Минкова (лектор)

ЛО - Линейно оптимиране (5 семестър бакалавър / 2017-2018)
- Надя Златева (лектор)
- Силви-Мария Гюрова (асистент)

ЧМЛА - Числени методи на линейната алгебра (5 семестър бакалавър / 2017-2018)
- Лозко Милев (лектор и асистент)

УФА - Увод във функционалния анализ (избираема дисциплина / 2017-2018)
- Надежда Рибарска (лектор)
- Светозар Станков (асистент)

ПС - Приложна статистика (6 семестър бакалавър / 2018)
- Весела Стоименова (лектор)
- Николай Николов (асистент)

НЛО - Нелинейно оптимиране (6 семестър бакалавър / 2018)
- Весела Стоименова (лектор)
- Николай Николов (асистент)

СЧМС - Стохастични числени методи и симулации (6 семестър бакалавър / 2018)
- Анета Караиванова (лектор)
- София Ивановска (асистент)

ФА - Функционален анализ (избираема дисциплина / 2018)
- Надежда Рибарска (лектор)
- Мира Бивас (асистент)

ТМИЛ - Теория на мярката и интеграл на Лебег (избираема дисциплина / 2018)
- Борислав Драганов (лектор)

МСМ - Многомерни статистически модели (7 семестър бакалавър / 2018-2019)
- Делян Савчев (лектор и асистент)

ЛП - Логическо програмиране (избираема дисциплина / 2018-2019)
- Тинко Тинчев (лектор)
- Борислав Ризов (асистент)

ФМШВП - Финансови модели с шокови влияния на пазара (избираема дисциплина / 2018-2019)
- Дончо Дончев (лектор)