Index of /files/ФМИ

NameTypeSizeModified
..Directory--
АГDirectory-Thu, 14 Feb 2019 20:22:22 GMT
ВАDirectory-Sun, 20 Jan 2019 10:44:13 GMT
ВМDirectory-Sat, 19 Jan 2019 18:49:18 GMT
ДИС-2Directory-Sat, 19 Jan 2019 18:53:48 GMT
ДМDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:10:38 GMT
ДУDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:10:18 GMT
КАDirectory-Sun, 20 Jan 2019 12:40:40 GMT
ЛОDirectory-Sat, 19 Jan 2019 19:11:38 GMT
ЛПDirectory-Mon, 28 Jan 2019 20:15:55 GMT
МАDirectory-Sat, 19 Jan 2019 18:53:58 GMT

Това е куп учебни материали, свързани със следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Много от материалите тук са ми предоставени от мои колеги, за което съм им благодарен.

В записките ми от лекции има множество дребни грешки, допуснати от мен по невнимание. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин.