Index of /files/ФМИ

NameTypeSizeModified
..Directory--
ТВDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ЛПDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
ТМИЛDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
МСDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
СПDirectory-Thu, 21 Mar 2019 23:24:49 GMT
ДУDirectory-Sun, 07 Apr 2019 19:56:25 GMT
УСDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
НЛОDirectory-Thu, 21 Mar 2019 22:20:53 GMT
АГDirectory-Mon, 25 Mar 2019 16:42:20 GMT

Това е куп учебни материали, свързани със следването ми във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски". Много от материалите тук са ми предоставени от мои колеги, за което съм им благодарен.
В записките ми от лекции има множество дребни грешки, допуснати от мен по невнимание. Повечето от тях са несъществени и се поправят по очевиден начин.