NameTypeSizeModified
Боян Димитров, Николай Янев - Вероятности и статистика.pdfFile: PDF13.11 MiBFri, 04 Feb 2022 19:16:46 GMT
Борислав Боянов - Лекции по числени методи.pdfFile: PDF9.10 MiBFri, 04 Feb 2022 19:16:34 GMT
Борис Коцев, Пламен Сидеров - Комутативна алгебра.pdfFile: PDF4.72 MiBFri, 04 Feb 2022 19:14:55 GMT
Анета Караиванова - Стохастични числени методи и симулации.pdfFile: PDF3.33 MiBFri, 04 Feb 2022 19:14:47 GMT

Това са сканирани за лични цели книги. Някои са се получили по-добре от други, което има много общо с качеството на печата. Авторското право за всяка от тях принадлежи на авторите и/или издателите. При молба от собственик на авторско право, съответният учебник ще бъде премахнат.
Процесът по създаване на DjVu и PDF файлове е описан тук. Първоначално използвах само DjVu файлове, тъй като те са специално предназначени за сканирани книги. Говорим за 10MiB DjVu файл спрямо ~900MiB PDF файл. Впоследствие открих как да превръщам тези файлове в PDF без те да се раздуват, като при това се запазва OCR слоят, който позволява търсене по текст и копиране. Този процес се поддържа само за черно-бели файлове, каквито са повечето сканирани книги. Поради значително по-слабата поддръжка на DjVu файловe, в момента разпространявам книгите само като PDF.
Notice: Unless noted or implied otherwise, all content on this page is licensed under CC0, i.e. it has no restrictions for modification and redistribution.