NameTypeSizeModified
Тема 05 (ДИС-1) - Теореми за средните стойности.pdfFile: PDF0.65 MiBMon, 31 Jan 2022 01:24:15 GMT
Тема 19 (МС) - Проверка на хипотези.pdfFile: PDF0.65 MiBMon, 31 Jan 2022 01:24:17 GMT

Това са учебни материали за летен държавен изпит 2019 (който всъщност е поправка за ДИ 2018) за спец. статистика във ФМИ на СУ.
LaTeX кода за тези записки може да намерите на https://github.com/v--/se2018.
Notice: Unless noted or implied otherwise, all content on this page is licensed under CC0, i.e. it has no restrictions for modification and redistribution.